پنل طلایی دائمی

  !شما برنده اید چون نماینده آرش اس ام اس هستید

  ایجاد کاربر به تعداد نامحدود

  امکان درج لوگو اختصاصی

  امکان راه اندازی سایت مستقل با دامنه خودتان

  خطوط 14 و 15 رقمی 5000 به تعداد نامحدود رایگان

  تمدید سالیانه رایگان

  تخفیف خطوط با تعداد ارقام پایین برای نمایندگان

پنل برنزی

دو خط اختصاصی رایگان

امکان ارسال و دریافت پیامک

هفت خط عمومی جهت ارسال

ارائه وبسرویس

ارائه امکانات جدید در آینده

تعرفه ارسال هر پیامک 116 ریال

%90 امکانات سامانه

پنل رایگان

  عدم ارئه خط اختصاصی

  امکان ارسال پیامک

  هفت خط عمومی جهت ارسال

  ارائه وبسرویس

  عدم ارائه امکانات جدید در آینده

  تعرفه ارسال هر پیامک 129 ریال

  %70 امکانات سامانه

   پشتیبانی 24 ساعته

    قیمت پنل

    رایگان